Ohniště

V tábořišti je několik malých ohnišť, které můžete využít.
Dřevo je pro vás dostupné zadarmo a najít ho můžete v několika dřevnícíh.