Sázava a okolí

SÁZAVSKÝ KLÁŠTER

V místě dnešního kláštera se podle legendy v roce 1032 setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem. Podle legendy nabídl Poustevník knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. Z vděčnosti za tento zázračný čin pomohl kníže Prokopovi založit klášter, v jehož zdech se rozvíjela kultura a bohoslužebné obřady v jazyce slovanském. Součástí prohlídky je barokní refektář a kapitulní síň a nástěnnými malbami ze 14. století. Zároveň máte možnost si prohlédnout barokní kostel zasvěcený sv. Prokopovi. Své pocity z prohlídky můžete nechat doznít v severní zahradě kláštera, kde naleznete odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. stol. Místo, kde zakoupíte turistickou známku.

STUDÁNKA VOSOVKA A RAKOVKA

Studánka Vosovka patří mezi další místa v Sázavě, spojeným se sv. Prokopem. Nachází se na druhém břehu řeky než klášter asi 300 metrů od mostu směrem po proudu. Mnozí lidé spojují tuto studánku s místem, kde sv. Prokop proměnil vodu ve víno při setkání s knížetem Oldřichem. Také zde byli v dřívějších dobách i dnes mnozí lidé vyslyšeni, když s vírou pili vodu ze studánky a prosili sv. Prokopa o uzdravení. Voda ve studánce je dobrá, ale není „zázračná“ V roce 1713 zde byla postavena kaplička a později i malé lázně, které však již zanikly. Méně známou, avšak půvabnou studánku Rakovku na pravém břehu řeky Sázavy, asi 2 km jižně od Kláštera, najdete v lesíku blízko naleziště krystalového vápence na Bílém Kameni. Již pravěcí obyvatelé usazení ve zdejším kraji těžili tento kámen a náramky z něho byly známé od pradávna v celé Evropě. Studánka s dodnes čistou vodou má nad sebou velký kámen, údajné lůžko sv. Prokopa. Babské povídačky přičítají mu kouzelnou moc: kdo prý na kameni přespí, toho přestanou bolet záda. Nezkoušejte to. Surově vymodelované tělo kamene mohlo by Vám bolest způsobit. Moudřejší pamětníci říkají, že je to místo, kde se sv. Prokop modlíval o samotě v době, kdy už byl postaven klášter.

ČERTOVA BRÁZDA (PROKOPOVA BRÁZDA)

Sv. Prokop je znázorňován, jak křížem pohání ďábla zapřaženého do pluhu a oře s ním brázdu. Tradičně bývá dnes nazývána„čertova“, ale vlastně je „Prokopova. Tato brázda vedla od Sázavy až do Chotouně. Dnes je zřejmá jen na svém počátku, ale existují starší mapy, které polohu celé brázdy zachycují. Začíná u kapličky – sloupku sv. Prokopa na levé straně cesty ze Sázavy na Uhlířské Janovice. Na sloupku je znázorněn světec se zapřaženým ďáblem v pluhu. Touto roklinou se dnes do řeky Sázavy vlévá malý potůček. V brázdě je dnes postavena křížová cesta s prostými dřevěnými kříži. Protože poutníci, kteří nejsou ze Sázavy, často Prokopovu brázdu dlouho hledají a ne vždy ji najdou, podáváme zde podrobnější popis cesty k ní: Dejte se od Sázavského kláštera hlavní cestou směrem na Uhlířské Janovice. Když se postavíte čelem ke klášteru, cesta vede okolo levé klášterní zdi směrem ze Sázavy. Po této cestě je třeba jít až k domu J. Voskovce, což je poslední dům nalevo od cesty před dopravní značkou označující konec obce. Neodbočujte z hlavní cesty směrem do lesa dříve! Vedle domu J. Voskovce na pravé straně hned u cesty, je sloupková kaplička s obrazem sv. Prokopa (viz foto). Je zde také na dřevěných podstavcích umístěn pluh. Od pluhu vede po pravé straně začínající brázdy pěšinka do lesa, která začíná prudkým stoupáním. Po několika metrech stoupání uvidíte ceduli označující začátek křížové cesty.

KRKAVČÍ SKÁLY – KAPLIČKA SV. PROKOPA

Kaplička sv. Prokopa je z 1. poloviny 18 stol. Předpokládá se, že dnešní podoba je výsledkem přestavby na místě stavby mnohem starší. Kaplička stojí při prastaré cestě, spojující po staletí sázavský klášter s Prahou. V roce 1588 po ní byly převáženy do Prahy ostatky sv.Prokopa.. Cesta protíná neolitické hradiště, jehož zbytky v podobě mohutných valů jsou dosud znatelné v délce cca 250 metrů. Naproti kapličce je pěšina směřující ke kouzelné skalní vyhlídce 100 metrů nad řekou. Tato část Krkavčích skal dosahuje nadmořské výšky 375 m.

INFOCENTRUM

Nám. Voskovce a Wericha 280 Sázava

OSTATNÍ PAMÁTKY V OKOLÍ

  • Český Šternberk,
  • Šember (Hrádek u Kozojed),
  • Kostel sv. Jakuba ( Stříbrná Skalice),
  • a další…

CYKLOTRASY

Cykloturistické trasy v okolí města Sázavy jsou spíše kombinací silnic, silniček a lesních cest, nežli speciální stezky pro kola. Umožňují však, dostat se na místa, kam je např. zakázán vjezd motorovým vozidlům. Většina tras je určena pro rekreační cyklistiku, jízdu pro radost z pohybu, pro zábavu a poznávání zajímavých míst a výhledů v okolí Sázavy. „Problém“ Sázavy je však v tom, že se musí vyjet z hlubokého údolí řeky a překonat až 200 m výškový rozdíl. Severní okruhy mají výjezd mírnější, jižní o poznání strmější. Ačkoliv se dá jet po rovině podél řeky, z praktických důvodů bych doporučil vyšlapat kopec a vracet se po rovině zpátky. Na všech trasách je většinou několik kvalitních možností občerstvení.