Provozní řád

Informace pro hosty

1. Užívání tábořiště je dovoleno pouze v období od 30.4. – 19.9.

2. Umístění stanů: jen ve vyhrazeném prostoru nejméně 5 m od břehu.

3. Umístění motorových vozidel:

  • Parkujte tak, aby nebyl blokován výjezd ostatním.
  • Tak, aby hlavní příjezdová cesta zůstala průjezdná (např. pro čerpání vody požárních vozidel) a minimálně 10 m od břehu.
  • Tak, aby byla průjezdná cesta ke stavebninám.

4. Pořádek a čistota záleží především na Vás – na odpadky užívejte popelnice a před odjezdem ukliďte Vámi užívaný prostor.

5. Volné pobíhání a venčení psů v areálu je zakázáno.

6. Noční klid je nutné dodržovat od 22:00 do 6:00 hodin.

7. Buďte ohleduplní k ostatním hostům; nerušte je zejména hlasitým provozováním reprodukované hudby, provozem hlučných strojů (např. benzínové řetězové pily), zbytečným ježděním automobilem či na motocyklu apod.

POPLATKY ZA POBYT (viz. ceník)

Plaťte v kiosku, během prvního dne pobytu. Mimo hlavní sezónu, je-li kiosek mimo provoz, se platí správci při obchůzkové kontrole tábořiště. Návštěvník je povinen na požádání se prokázat průkazem totožnosti a nahlásit SPZ vozidla. Po zaplacení obdržíte:

  1. Potvrzení o zaplacení – vyvěste viditelně na stan

UPOZORNĚNÍ

  1. Prostory tábořiště, pláže ani parkoviště nejsou střeženy – za své zdraví a věci si ručí hosté a návštěvníci sami.
  2. Za každou ubytovací jednotku (stan) musí být zaplaceno nejpozději do 10 dnů po jejím umístění. Nebude-li zaplaceno v této lhůtě, provozovatel jednotku zajistí na náklady hosta a vydá po zaplacení dlužné částky.
  3. V případě hrubého porušení nebo opětovného porušování tohoto řádu, či pokynů správce tábořiště, je na vyzvání provozovatele návštěvník povinen vyklidit prostory bez náhrady již zaplacené a nevyužité ubytovací taxy.

Přejeme Vám ničím nerušenou, příjemnou rekreaci v našem tábořišti U hrocha.

Správce tábořiště